Yhdistys


Kyläyhdistys istuttaa kesäkukat Jännemäentien, Uuhilahdentien ja Karjalanharjunniementien risteyksiin. Talkoilla huolehditaan alueen siisteydestä.


Kyläyhdistys järjestää vuosittain vähintään seuraavat tapahtumat:


  • Talkoot toukokuun alussa
  • Elonkorjuujuhlat elokuun ensimmäisenä viikonloppuna

Lisäksi kyläyhdistys toimii aktiivisesti kunnan, muiden kyläyhdistysten ja Kansalaisopiston suuntaan:


  • kylän kehittäminen, epäkohdista ja toiveista tiedottaminen kuntaan
  • lausunnot kaavaehdotuksiin, tiestön kehittäminen, tievalaistus jne.
  • uimarannan korjaus- ja saneeraustyöt, rahoituksen anominen kunnasta
  • yhteistyö ja yhteiset tapahtumat Etelä-Siilinjärven kylien, Toivalan ja Vuorelan, kanssa
  • salivuoron anominen kyläläisten käyttöön Toivalan koululle
  • kyläsuunnitelman laatiminen ja sen toteutumista tähtäävä toiminta

Yhdistys ottaa ilomielin vastaan kyläläisten toiveita harrastustoiminnan, tapahtumien ja koulurakennuksen kehittämiseksi!

Kirjoita toiveesi ja ideasi palautelaatikkoon.